Pozdravy z nových domovů

Cloe Victoria - „Viky“

KAŽDOU FOTKU JE MOŽNÉ PO KLIKNUTÍ NA NI ZVĚTŠIT - KLIKNUTÍM NA ZVĚTŠENOU FOTKU SE DOSTANETE ZPĚT

V01.jpg  V02.jpg  V03.jpg  V04.jpg  V05.jpg  V06.jpg  V07.jpg  V08.jpg  V09.jpg  V10.jpg  V11.jpg  V12.jpg  V13.jpg  V14.jpg  V15.jpg  V16.jpg  V17.jpg  V18.jpg  V19.jpg  V20.jpg  V21.jpg  

Coraline Roxika - „Roxy“

KAŽDOU FOTKU JE MOŽNÉ PO KLIKNUTÍ NA NI ZVĚTŠIT - KLIKNUTÍM NA ZVĚTŠENOU FOTKU SE DOSTANETE ZPĚT

R01.jpg  R02.jpg  R03.jpg  R04.jpg  R05.jpg  R06.jpg  R07.jpg  R08.jpg  R09.jpg  R10.jpg  R11.jpg  R12.jpg  R13.jpg  R14.jpg  R15.jpg  R16.jpg  R17.jpg  R18.jpg  R19.jpg  R20.jpg  R21.jpg  

Charlie von Drákula - „Charlie“

KAŽDOU FOTKU JE MOŽNÉ PO KLIKNUTÍ NA NI ZVĚTŠIT - KLIKNUTÍM NA ZVĚTŠENOU FOTKU SE DOSTANETE ZPĚT

K01.jpg  K02.jpg  K03.jpg  K04.jpg  K05.jpg  K06.jpg  K07.jpg  K08.jpg  K09.jpg  K10.jpg  K11.jpg  K12.jpg  K13.jpg  K14.jpg  K15.jpg  K16.jpg  K17.jpg  K18.jpg  K19.jpg  K20.jpg  K21.jpg  

Chilli Theo Ricco - „Chilli“

KAŽDOU FOTKU JE MOŽNÉ PO KLIKNUTÍ NA NI ZVĚTŠIT - KLIKNUTÍM NA ZVĚTŠENOU FOTKU SE DOSTANETE ZPĚT

C01.jpg  C02.jpg  C03.jpg  C04.jpg  C05.jpg  C06.jpg  C07.jpg  C08.jpg  C09.jpg  C10.jpg  C11.jpg  C12.jpg  C13.jpg  C14.jpg  C15.jpg  C16.jpg  C17.jpg  C18.jpg  C19.jpg  C20.jpg  C21.jpg  C22.jpg  C23.jpg  C24.jpg